Top 16 죠죠 의 기묘한 모험 3 부 1 화 The 134 New Answer

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me 죠죠 의 기묘한 모험 3 부 1 화 on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the toplist.prairiehousefreeman.com team, along with other related topics such as: 죠죠 의 기묘한 모험 3 부 1 화 죠죠의 기묘한 모험 3부 2화, 죠죠의 기묘한 모험 4부 1화, 죠죠의 기묘한 모험 3부 만화, 죠죠의 기묘한 모험 3부 48화, 죠죠의 기묘한 모험 1부, 죠죠 3부 3화, 죠죠의 기묘한 모험 5부 애니, 죠죠 1부 sket 자막


[죠죠 3부 명장면] 디오 vs 죠타로
[죠죠 3부 명장면] 디오 vs 죠타로


죠죠의 기묘한 모험 3부 1화 SKET자막 : 네이버 블로그

 • Article author: m.blog.naver.com
 • Reviews from users: 37762 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 죠죠의 기묘한 모험 3부 1화 SKET자막 : 네이버 블로그 메가톤맨. 죠죠챤! 나와 돌아가자! 돌아가십시오! 끼요옷! 이제 나도 모른다!!!! 후 내가 밥맛이면 자넨 꿀맛이란 말인가? …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 죠죠의 기묘한 모험 3부 1화 SKET자막 : 네이버 블로그 메가톤맨. 죠죠챤! 나와 돌아가자! 돌아가십시오! 끼요옷! 이제 나도 모른다!!!! 후 내가 밥맛이면 자넨 꿀맛이란 말인가?
 • Table of Contents:

카테고리 이동

팬텀의 기묘한 블로그

이 블로그 
(애니)죠죠의기묘한 모험 3부
 카테고리 글

카테고리

이 블로그 
(애니)죠죠의기묘한 모험 3부
 카테고리 글

죠죠의 기묘한 모험 3부 1화 SKET자막 : 네이버 블로그
죠죠의 기묘한 모험 3부 1화 SKET자막 : 네이버 블로그

Read More

Linkkf 애니 TV – 애니 추천 링크애니

 • Article author: mobikf.ncctvgroup.com
 • Reviews from users: 47517 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Linkkf 애니 TV – 애니 추천 링크애니 No compatible source was found for this media. Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window. Text. Color. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Linkkf 애니 TV – 애니 추천 링크애니 No compatible source was found for this media. Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window. Text. Color.
 • Table of Contents:
Linkkf 애니 TV - 애니 추천 링크애니
Linkkf 애니 TV – 애니 추천 링크애니

Read More

DB Connect error

 • Article author: noonoo.tv
 • Reviews from users: 6491 ⭐ Ratings
 • Top rated: 5.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about DB Connect error 유서 깊은 죠스타 가문에 얽힌 기묘한 이야기를 아는가. 각기 다른 세상에서 애칭 ‘죠죠’를 공유하며 살아가는 주인공들. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for DB Connect error 유서 깊은 죠스타 가문에 얽힌 기묘한 이야기를 아는가. 각기 다른 세상에서 애칭 ‘죠죠’를 공유하며 살아가는 주인공들.
 • Table of Contents:
DB Connect error
DB Connect error

Read More

죠죠의 기묘한 모험 3부 sket 1화

 • Article author: www.filkhabr.com
 • Reviews from users: 16911 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.8 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 죠죠의 기묘한 모험 3부 sket 1화 Sket 죠죠의 기묘한 모험 3부 스타더스트 크루세이더즈 STAND PROUD 1쿨 Op 사운드 효과 Sket 자막. تشغيل – play · تحميل – download. 죠죠 3부 명장면 디오 Vs … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 죠죠의 기묘한 모험 3부 sket 1화 Sket 죠죠의 기묘한 모험 3부 스타더스트 크루세이더즈 STAND PROUD 1쿨 Op 사운드 효과 Sket 자막. تشغيل – play · تحميل – download. 죠죠 3부 명장면 디오 Vs … 죠죠의 기묘한 모험 3부 sket 1화
 • Table of Contents:

Sket 죠죠의 기묘한 모험 3부 48화 Op

죠죠의 기묘한 모험 3화 자막

죠죠 3부 명장면 죠타로와 DIO 맞짱뜨다 고화질 Sket자막

죠죠의 기묘한 모험 OVA 2화

죠죠의 기묘한 요약 3부 1 12화

죠죠의 기묘한모험 OVA 스타더스트 크루세이더즈 01화 KOR

스타 플래티나 더 월드 를 쓰는 순간들

진지빨고 만든 죠죠 3부 요약 여정편

죠죠 명장면 로드롤러다 고화질 Sket자막

Sket 죠죠의 기묘한 모험 3부 스타더스트 크루세이더즈 STAND PROUD 1쿨 Op 사운드 효과 Sket 자막

죠죠 3부 명장면 디오 Vs 죠타로

죠죠의 기묘한 모험 4화 자막

테마 OP 죠죠의 기묘한 모험 3부 스타더스트 크루세이더즈 1쿨 OP STAND PROUD

티비플 혼돈의 죠죠의 기묘한 모험 3부 1회 켓몬스터

죠죠 카쿄인vs디오

한글자막 죠죠의 기묘한 모험 3부 스타더스트 크루세이더즈 OP STAND PROUD 수정

죠죠 3부 마지막화 명장면

티비플 혼돈의 죠죠의 기묘한 모험 3부 3화 해피니스 챠지 프리큐어 자막 Ver

죠죠의 기묘한모험 3부 어린애라고 앝보면 안돼는이유

죠죠 3부 명장면

 죠죠의 기묘한 모험 3부 sket 1화
죠죠의 기묘한 모험 3부 sket 1화

Read More

Cuộc phiêu lưu kì lạ của JoJo | Trang web Netflix chính thức

 • Article author: www.netflix.com
 • Reviews from users: 46365 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.7 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Cuộc phiêu lưu kì lạ của JoJo | Trang web Netflix chính thức 스톤 오션 (티저 예고편 1): 죠죠의 기묘한 모험 … 추천 콘텐츠: 침략자 디오. 시즌 1: 1화 … 추천 콘텐츠: 공간의 악한 기운 바닐라 아이스 3부. 시즌 2: 44 … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Cuộc phiêu lưu kì lạ của JoJo | Trang web Netflix chính thức 스톤 오션 (티저 예고편 1): 죠죠의 기묘한 모험 … 추천 콘텐츠: 침략자 디오. 시즌 1: 1화 … 추천 콘텐츠: 공간의 악한 기운 바닐라 아이스 3부. 시즌 2: 44 … xem phim, phim trực tuyến, xem TV, TV trực tuyến, chương trình truyền hình trực tuyến, xem chương trình truyền hình, phim phát trực tuyến, TV phát trực tuyến, phát trực tuyến tức thì, xem trực tuyến, phim, xem phim Việt Nam, xem TV trực tuyến, không cần tải xuống, phim trọn bộNhiều thế hệ của gia tộc Joestar – tất cả đều có chung một biệt danh – đối đầu với các thế lực thù địch siêu nhiên suốt bao thời kỳ. Xem trailer và tìm hiểu thêm.
 • Table of Contents:

Video

Cuộc phiêu lưu kì lạ của JoJo

Tập

Cuộc phiêu lưu kì lạ của JoJo

Tìm hiểu thêm

Nội dung tương tự

Sắp ra mắt

Cuộc phiêu lưu kì lạ của JoJo | Trang web Netflix chính thức
Cuộc phiêu lưu kì lạ của JoJo | Trang web Netflix chính thức

Read More

죠죠의 기묘한 모험 3부 sket 다운

 • Article author: akhbara24.news
 • Reviews from users: 46464 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 죠죠의 기묘한 모험 3부 sket 다운 테마 OP 죠죠의 기묘한 모험 3부 스타더스트 크루세이더즈 1쿨 OP STAND PROUD … 죠죠 3부 마지막화 명장면 … 쿠죠 죠타로 처형브금 1시간. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 죠죠의 기묘한 모험 3부 sket 다운 테마 OP 죠죠의 기묘한 모험 3부 스타더스트 크루세이더즈 1쿨 OP STAND PROUD … 죠죠 3부 마지막화 명장면 … 쿠죠 죠타로 처형브금 1시간. 죠죠의 기묘한 모험 3부 sket 다운 تحميل
 • Table of Contents:

죠죠 3부 명장면 디오 Vs 죠타로

Sket 죠죠의 기묘한 모험 3부 48화 Op

한글자막 죠죠의 기묘한 모험 3부 스타더스트 크루세이더즈 OP STAND PROUD 수정

죠죠 3부 명장면 죠타로와 DIO 맞짱뜨다 고화질 Sket자막

죠죠 3부 명장면

스타 플래티나 더 월드 를 쓰는 순간들

죠죠 명장면 로드롤러다 고화질 Sket자막

테마 OP 죠죠의 기묘한 모험 3부 스타더스트 크루세이더즈 1쿨 OP STAND PROUD

죠죠의 기묘한모험 3부 디오 Vs 죠타로

Sket 죠죠의 기묘한 모험 3부 스타더스트 크루세이더즈 STAND PROUD 1쿨 Op 사운드 효과 Sket 자막

죠죠 3부 마지막화 명장면

진지빨고 만든 죠죠 3부 요약 여정편

쿠죠 죠타로 처형브금 1시간

JOJO 죠죠 고퀄자막 쿠죠 죠타로 스타플래티나 Vs 키라 요시카게 킬러 퀸

죠죠 쿠죠 죠타로 테마곡 Stardust Crusaders 스타더스트 크루세이더즈 처형브금

애니리뷰 능력자 배틀물의 완성 죠죠의 기묘한 모험 3부 너희가 애니를 아느냐 75회

티비플 혼돈의 죠죠의 기묘한 모험 3부 1회 켓몬스터

죠죠의 기묘한 모험 3부 명장면 죠타로 Vs DlO 심리전

죠죠의 기묘한 모험 3화 자막

디오 최고로 HIGH한 기분이다

 죠죠의 기묘한 모험 3부 sket 다운
죠죠의 기묘한 모험 3부 sket 다운

Read More

죠죠의 기묘산 모험 3부 mp4

 • Article author: ha.sm3ha.store
 • Reviews from users: 16492 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 죠죠의 기묘산 모험 3부 mp4 애니리뷰 능력자 배틀물의 완성 죠죠의 기묘한 모험 3부 너희가 애니를 아느냐 75회. تشغيل – play · تحميل – download. 한글자막 … 죠죠의 기묘한 요약 3부 1 12화. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 죠죠의 기묘산 모험 3부 mp4 애니리뷰 능력자 배틀물의 완성 죠죠의 기묘한 모험 3부 너희가 애니를 아느냐 75회. تشغيل – play · تحميل – download. 한글자막 … 죠죠의 기묘한 요약 3부 1 12화. 죠죠의 기묘산 모험 3부 mp4 تحميل
 • Table of Contents:

죠죠 3부 명장면

애니리뷰 능력자 배틀물의 완성 죠죠의 기묘한 모험 3부 너희가 애니를 아느냐 75회

한글자막 죠죠의 기묘한 모험 3부 스타더스트 크루세이더즈 OP STAND PROUD 수정

죠죠 3부 명장면 디오 Vs 죠타로

Sket 죠죠의 기묘한 모험 3부 48화 Op

죠죠 카쿄인vs디오

죠죠의 기묘한 모험 3화 자막

진지빨고 만든 죠죠 3부 요약 여정편

죠죠의 기묘한모험 3부 디오 Vs 죠타로

스타 플래티나 더 월드 를 쓰는 순간들

죠죠 명장면 로드롤러다 고화질 Sket자막

테마 OP 죠죠의 기묘한 모험 3부 스타더스트 크루세이더즈 1쿨 OP STAND PROUD

죠죠의 기묘한 모험 3부 명장면 죠타로 Vs DlO 심리전

죠죠의 기묘한 모험 애니메이션 10주년 PV 한글자막

죠죠의 기묘한 요약 3부 1 12화

디오 최고로 HIGH한 기분이다

죠죠의 기묘한 모험 OVA 2화

쿠죠 죠타로 처형브금 1시간

죠죠 3부 명장면 죠타로와 DIO 맞짱뜨다 고화질 Sket자막

죠죠의 기묘한모험 3부 어린애라고 앝보면 안돼는이유

 죠죠의 기묘산 모험 3부 mp4
죠죠의 기묘산 모험 3부 mp4

Read More

죠죠의 기묘한 모험: 3부 스타더스트 크루세이더즈 – 라프텔

 • Article author: laftel.net
 • Reviews from users: 41537 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about 죠죠의 기묘한 모험: 3부 스타더스트 크루세이더즈 – 라프텔 죠타로가 말하는 악령의 정체는 ‘스탠드’라 불리는 시각화 된 초능력이었다! … 죠죠의 기묘한 모험: 3부 스타더스트 크루세이더즈 1화 부터. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for 죠죠의 기묘한 모험: 3부 스타더스트 크루세이더즈 – 라프텔 죠타로가 말하는 악령의 정체는 ‘스탠드’라 불리는 시각화 된 초능력이었다! … 죠죠의 기묘한 모험: 3부 스타더스트 크루세이더즈 1화 부터. 리뷰 4,740개가 인증한 평점 4.4의 판타지 액션를 보고싶다면? 바로 여기. #배틀 #이능력 #판타지 #액션 #마을 #상상의 장소. 엄청난 작품이 등장했다! 소년만화의 새로운 지평을 연 전설의 애니!!
  고등학생 쿠죠 죠타로는 악령이 들렸다고 주장하는 소년이다. 쿠죠 죠타로의 외할아버지 죠셉 죠스타는 손자를 돕기 위해 일본에 도착한다. 죠타로가 말하는 악령의 정체는 ‘스탠드’라 불리는 시각화 된 초능력이었다! 4년 전 DIO가 부활한 후로 죠스타 일가에게는 ‘스탠드’ 능력이 생긴다. 그러나 죠타로의 어머니 홀리는 ê·¸ 능력 때문에 목숨이 위험해지는데……죠죠의 기묘한 모험: 3부 스타더스트 크루세이더즈,배틀,이능력,판타지,액션,마을,상상의 장소
 • Table of Contents:
죠죠의 기묘한 모험: 3부 스타더스트 크루세이더즈 - 라프텔
죠죠의 기묘한 모험: 3부 스타더스트 크루세이더즈 – 라프텔

Read More


See more articles in the same category here: https://toplist.prairiehousefreeman.com/blog.

Cuộc phiêu lưu kì lạ của JoJo

Cháu trai Kujo Jotaro của Joestar Joseph sở hữu siêu năng lực mới kỳ lạ. Hóa ra, năng lực này có liên quan đến sự tái xuất của kẻ thù cũ Brando DIO.

1. Kẻ bị ác linh ám 24ph Năm 1987, Joseph đến Nhật Bản sau khi nghe tin cháu trai Jotaro của mình kêu bị ác vong nhập vào và từ chối không chịu rời khỏi thân xác chủ thể.

2. Ai sẽ là kẻ phán xét!? 24ph Trở lại cuộc sống bình thường, Jotaro che giấu thứ mà Joseph gọi là “Stand”. Khi Jotaro bị thương trên đường đến trường, cậu gặp một học sinh tên là Kakyoin.

3. Lời nguyền của DIO 24ph Jotaro phớt lờ sự phản đối của Joseph và cố dùng Stand của mình để lấy ra thứ điều khiển tâm trí mà DIO đã cấy vào não của Kakyoin.

4. Tòa Tháp Xám 24ph Khi Jotaro và cả nhóm chạm trán với một trong những sát thủ của DIO trên chuyến bay đến Ai Cập, Kakyoin ra tay xử lý một Stand mà không biết luyện sư của nó là ai.

5. Chiến Xa Bạc 24ph Chiến thắng dường như là tất yếu khi Avdol tấn công sát thủ điều khiển tâm trí Polnareff của DIO bằng năng lực điều khiển lửa của mình.

6. Mặt Trăng Xanh 24ph Jotaro và nhóm đến Singapore bằng đường biển. Một Stand, không rõ là của luyện sư nào, tấn công Jotaro ngay sau khi đoàn phát hiện ra một kẻ đi chui trên tàu.

7. Sức Mạnh 24ph Nhóm của Jotaro bắt gặp một con tàu chở hàng có vẻ bị bỏ hoang nhưng lại chở một con đười ươi. Khi họ tìm kiếm trên đó, cần trục của tàu đột nhiên bắt đầu chuyển động.

8. Quỷ Dữ 24ph Nhóm của Jotaro đến khách sạn tại Singapore nhưng Polnareff lại rơi ngay vào bẫy của một luyện sư Stand khi về phòng mình.

9. Tiết Độ Vàng 24ph Jotaro bắt đầu nghi ngờ rằng Kakyoin hẳn đã bị nhập khi thấy anh ta hành xử kì lạ và đánh đập dã man một tên trộm trong lúc khám phá Singapore.

10. Hoàng đế và Người Treo Ngược: Phần 1 24ph Polnareff tự tách đoàn vì muốn trả thù cho em gái sau khi anh bị tấn công bởi một Stand lạ mà anh chỉ có thể thấy qua hình phản chiếu trong gương.

11. Hoàng đế và Người Treo Ngược: Phần 2 24ph Kakyoin cố gắng thuyết phục Polnareff rút lui khi nhận thấy đồng đội của anh đang lao vào trận chiến không có cửa thắng trước Stand đối địch.

12. Nữ Hoàng 24ph Vết sưng lạ lùng trên cánh tay Joseph cứ lớn dần. Khi một vị bác sĩ cố gắng cắt bỏ, một khuôn mặt xuất hiện trên khối u đó và tự nhận mình là Stand.

13. Bánh Xe Số Phận 24ph Jotaro và nhóm bắt gặp một chiếc xe khác khi lái xe qua một con đường núi. Polnareff vượt chiếc xe đó và đâm thẳng vào một cỗ xe tải đang lao đến.

14. Công Lý: Phần 1 24ph Jotaro và nhóm nghi ngờ rằng có một Stand quanh quẩn đâu đây khi họ phát hiện ra xác chết khủng khiếp trong một thị trấn tĩnh lặng đến lạ kì ở Pakistan.

15. Công Lý: Phần 2 24ph Polnareff bị tấn công bởi một bầy thây ma khi anh nhận ra bà già điều hành khách sạn là luyện sư Stand.

16. Tình Nhân: Phần 1 24ph Jotaro và nhóm bước vào trận chiến với một tay sát thủ tàn nhẫn. Kẻ này nghe theo lệnh của DIO: giết đồng đội mà chẳng hề do dự.

17. Tình Nhân: Phần 2 24ph Kakyoin và Polnareff phát hiện một Stand đối địch có khả năng tàn phá tế bào não khi họ đưa các Stand của mình vào đầu Joseph.

18. Mặt Trời 24ph Jotaro cùng đồng đội băng qua sa mạc, nơi vầng dương đáng ngờ không chịu khuất bóng còn nhiệt độ thì tăng cao gay gắt.

19. Tử Thần 13: Phần 1 24ph Kakyoin mơ thấy một công viên giải trí văng vẳng tiếng trẻ con khóc. Ngoài đời thực, nhóm Jotaro đón tiếp một em bé hành khách trên chuyến bay.

20. Tử Thần 13: Phần 2 24ph Không ai thực sự để tâm đến mối lo ngại của Kakyoin về đứa bé, nhưng rồi Jotaro và đồng đội nhanh chóng nhận ra sự thật khi lạc vào thế giới giấc mơ.

21. Phán Xét: Phần 1 24ph Jotaro và đồng đội gặp cha của Avdol trên một hòn đảo xa xôi, song ông lại cố thủ trong nhà. Trong khi đó, Polnareff khám phá ra một chiếc đèn kì lạ.

22. Phán Xét: Phần 2 24ph Tên Stand đối địch hiện ra từ chiếc đèn đã triệu hồi Avdol theo điều ước thứ ba của Polnareff, nhưng kẻ từ cõi chết trở về này dường như chỉ muốn lấy mạng Polnareff.

23. Nữ Thượng Tế: Phần 1 24ph Trên chiếc tàu ngầm, Jotaro và đồng đội tiến đến Ai Cập để đối đầu với DIO, nhưng một cốc cà phê đột nhiên biến đổi khi cả nhóm tiến sát lục địa.

24. Nữ Thượng Tế: Phần 2 24ph Sau cuộc sơ tán tàu ngầm để chạy trốn tên Stand đối địch có khả năng biến đổi hình thù, Jotaro và đồng đội phát hiện ra thứ trông giống hai hang ngầm dưới biển kia là gì.

25. Chàng Khờ Iggy và N’Doul của Thần Geb: Phần 1 24ph Một chiếc trực thăng đáp ngay trước mặt nhóm Jotaro khi họ đến Ai Cập, song vị đồng sự mà Joseph yêu cầu dường như không có mặt trên chuyến bay đó.

26. Chàng Khờ Iggy và N’Doul Của Thần Geb: Phần 2 24ph Avdol vạch ra kế hoạch chống lại cuộc tấn công của tên Stand nước, nhưng kẻ thù đã sớm phát giác. Trong khi đó, đồng sự Iggy lại ngủ gật giữa trận chiến.

27. Oingo của Thần Khnum và Boingo của Thần Thoth 24ph Trong khi Kakyoin và Avdol tìm kiếm nơi chữa thương, những người còn lại vô tình vào quán cà phê nơi hai anh em luyện sư Stand đang chờ sẵn.

28. Thần Anubis: Phần 1 24ph Nam thanh niên tên Chaka đột nhiên thay đổi tâm tính sau khi phát hiện một thanh kiếm bí ẩn. Trong khi đó, Jotaro cùng đồng đội đang trên đường đến Cairo.

29. Thần Anubis: Phần 2 24ph Bị gã thợ cắt tóc tấn công, Polnareff nhận ra bản thân thanh kiếm của Chaka chính là một Stand, song thanh kiếm đã mạnh hơn kể từ lần cuối họ giao chiến.

30. Mariah của Thần Bastet: Phần 1 24ph Joseph bị giật điện khi chạm vào tảng đá kì lạ có gắn ổ điện, còn Jotaro và đồng đội đã đặt chân đến thành phố Luxor.

31. Mariah của Thần Bastet: Phần 2 24ph Tên Stand đối địch khiến Joseph và Avdol dính vào nhau. Khi cả hai tách ra được thì đến lượt chân họ bị dính vào đường ray tàu hỏa.

32. Alessi của Thần Set: Phần 1 24ph Sau khi truy đuổi bất thành gã đàn ông theo đuôi, Polnareff đột nhiên nhận thấy giày của mình rộng ra mấy cỡ.

33. Alessi của Thần Set: Phần 2 24ph Trong hình hài trẻ con, Polnareff cùng Stand tí hon phải đối đầu với luyện sư Stand Alessi. Khi tình hình trở nên gay go, Polnareff nhờ đến một người không ai ngờ tới.

34. Tay Cờ Bạc Darby: Phần 1 24ph Cuối cùng, Jotaro và cả nhóm cũng đến Cairo. Ở một quán cà phê, họ gặp một người đàn ông tự nhận là biết biệt thự của DIO ở đâu, nhưng gã không tiết lộ miễn phí.

35. Tay Cờ Bạc Darby: Phần 2 24ph Jotaro thể hiện các năng lực Stand của mình để cảnh cáo ý đồ gian lận trước khi bắt đầu chơi bài xì tố với luyện sư Stand Darby.

36. Hol Horse và Boingo: Phần 1 24ph Hol Horse đến sân bay ở Cairo theo lệnh giết Jotaro cùng nhóm của anh. Bên trong va li của hắn là một cộng sự mới bất đắc dĩ.

37. Hol Horse và Boingo: Phần 2 24ph Hol Horse hành động theo lời tiên đoán trong cuốn sách nhưng gã bắt đầu nghi ngờ khi Jotaro và cả nhóm đều có mặt ở hiện trường.

38. Kẻ gác cổng địa ngục, Pet Shop: Phần 1 24ph Avdol tìm kiếm thông tin về biệt thự của DIO ở Cairo. Trong khi đó, Iggy bị hai con chó vừa to vừa hung dữ chặn đường khi đang lang thang trong thành phố.

39. Kẻ gác cổng địa ngục, Pet Shop: Phần 2 24ph Iggy nhảy xuống sông sau khi bị thương nặng trong cuộc đấu với luyện sư Stand chim ưng là Pet Shop, nhưng Pet Shop không hề có ý bỏ cuộc.

40. Đấu thủ Darby: Phần 1 24ph Tại cửa biệt thự của DIO, Jotaro và cả nhóm được một gã quản gia tên là Darby chào đón. Hắn tự nhận là em trai của Con bạc Darby.

41. Đấu thủ Darby: Phần 2 24ph Kakyoin mất linh hồn trong cuộc đua với Darby. Jotaro mắng ông Joseph khi đến lượt anh chơi vòng tiếp theo và chọn một trò là sở trường của gã quản gia.

42. Tà khí nơi hư vô, Cool Ice: Phần 1 24ph Dù Darby nhận thấy những lời Jotaro tuyên bố về cú ném rất lạ nhưng gã vẫn tự tin nhờ Stand của mình. Trong khi đó, Avdol và những người khác đi vào biệt thự.

43. Tà khí nơi hư vô, Cool Ice: Phần 2 24ph Polnareff và Iggy nhanh chóng dấn bước tiêu diệt DIO, nhưng ma cà rồng Cool Ice tàn bạo ập tới từ phía sau và hạ cả hai.

44. Tà khí nơi hư vô, Cool Ice: Phần 3 24ph Iggy, dù bị thương chí mạng, vẫn dồn hết sức lực cuối cùng để cứu Polnareff. Cuối cùng, Polnareff đâm kiếm vào đầu Cool Ice.

45. Thế Giới của DIO: Phần 1 24ph Cuối cùng, Polnareff cũng đối mặt với DIO nhưng vì một lý do nào đó, anh không thể đến gần hắn. Anh giải phóng Chiến Xa Bạc để tìm hiểu Stand của DIO.

46. Thế Giới của DIO: Phần 2 24ph Kakyoin giăng mạng để lật tẩy danh tính Stand của DIO. Lục Tư Tế tập trung hỏa lực bắn vào DIO khi hắn rơi vào bẫy.

47. Thế Giới Của DIO: Phần 3 24ph DIO dùng năng lực của Stand để dừng thời gian. Ngay khi định ra tay kết liễu Jotaro, hắn thấy ngón tay anh chuyển động dù đang bị đóng băng khi thời gian ngừng trôi.

So you have finished reading the 죠죠 의 기묘한 모험 3 부 1 화 topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more: 죠죠의 기묘한 모험 3부 2화, 죠죠의 기묘한 모험 4부 1화, 죠죠의 기묘한 모험 3부 만화, 죠죠의 기묘한 모험 3부 48화, 죠죠의 기묘한 모험 1부, 죠죠 3부 3화, 죠죠의 기묘한 모험 5부 애니, 죠죠 1부 sket 자막

Leave a Comment