Top 21 Jean 1 47 51 The 89 Detailed Answer

You are looking for information, articles, knowledge about the topic nail salons open on sunday near me jean 1 47 51 on Google, you do not find the information you need! Here are the best content compiled and compiled by the toplist.prairiehousefreeman.com team, along with other related topics such as: jean 1 47 51


Méditation mardi 29 Sept. 2020 Jean 1, 47-51
Méditation mardi 29 Sept. 2020 Jean 1, 47-51


Jean 1:47-51 | Un Moment Sacré

 • Article author: www.unmomentsacre.com
 • Reviews from users: 23653 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.2 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Jean 1:47-51 | Un Moment Sacré Prier avec l’Évangile du jour · Seigneur, quand tu me vois venir vers toi, que dis-tu? Je t’en prie, ae-moi à ressembler à Nathanaël, son cœur était droit. · Tu … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Jean 1:47-51 | Un Moment Sacré Prier avec l’Évangile du jour · Seigneur, quand tu me vois venir vers toi, que dis-tu? Je t’en prie, ae-moi à ressembler à Nathanaël, son cœur était droit. · Tu …
 • Table of Contents:

Configuration

Menu de droite

Liste des langues

La communauté

Jean 147-51

Prier avec l’Évangile du jour

Prier avec l’Évangile du jour

Prier avec l’Évangile du jour

Prier avec l’Évangile du jour

Prier avec l’Évangile du jour

En savoir plus sur Un Moment Sacré

Prier avec le Pape

Communiquer

Jean 1:47-51 | Un Moment Sacré
Jean 1:47-51 | Un Moment Sacré

Read More

Jean 1:47-51 LSG – Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, – Bible Gateway

 • Article author: www.biblegateway.com
 • Reviews from users: 13748 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.6 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Jean 1:47-51 LSG – Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, – Bible Gateway Jean 1:47-51. Louis Segond · Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui: Voici vraiment un Israélite, dans lequel il n’y a point de fraude. · D’où me connais … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Jean 1:47-51 LSG – Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, – Bible Gateway Jean 1:47-51. Louis Segond · Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui: Voici vraiment un Israélite, dans lequel il n’y a point de fraude. · D’où me connais … Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui: Voici vraiment un Israélite, dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? lui
 • Table of Contents:
Jean 1:47-51 LSG - Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, - Bible Gateway
Jean 1:47-51 LSG – Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, – Bible Gateway

Read More

Ngày 29/09: Các Tổng lãnh Thiên thần (Ga 1,47-51)

 • Article author: bantinconggiao.com
 • Reviews from users: 3498 ⭐ Ratings
 • Top rated: 5.0 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about
  Ngày 29/09: Các Tổng lãnh Thiên thần (Ga 1,47-51)
  Tin mừng: Ga 1, 47-51. 47Đức Giêsu thấy ông Nathanaen tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Đây đích thật là một người Ítraen, … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for
  Ngày 29/09: Các Tổng lãnh Thiên thần (Ga 1,47-51)
  Tin mừng: Ga 1, 47-51. 47Đức Giêsu thấy ông Nathanaen tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Đây đích thật là một người Ítraen, …
 • Table of Contents:

Suy Niệm

Cùng Chuyên Mục

Tiêu Điểm

Bài Liên Quan

Bài Mới Nhất

Lời Chúa Hằng Ngày

Hạnh Các Thánh

Thánh Tử Đạo Việt Nam

Bài xem nhiều


	Ngày 29/09: Các Tổng lãnh Thiên thần (Ga 1,47-51)
Ngày 29/09: Các Tổng lãnh Thiên thần (Ga 1,47-51)

Read More

Évangile Jean (1, 47-51) – Prions en Église

 • Article author: www.prionseneglise.fr
 • Reviews from users: 35915 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.3 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Évangile Jean (1, 47-51) – Prions en Église mercredi 29 septembre 2021 – Évangile Jean (1, 47-51) – En ce temps-là, lorsque Jésus vit Nathanaël venir à lui, il déclara à son sujet … …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Évangile Jean (1, 47-51) – Prions en Église mercredi 29 septembre 2021 – Évangile Jean (1, 47-51) – En ce temps-là, lorsque Jésus vit Nathanaël venir à lui, il déclara à son sujet … mercredi 29 septembre 2021 – Évangile Jean (1, 47-51) – En ce temps-là, lorsque Jésus vit Nathanaël venir à lui, il déclara à son sujet : « Voici vraiment un Israélite : il n’y a pas de ruse en lui. » Nathanaël lui demande : « D’où me connais-tu ? » Jésus lui répond : « Avant que Ph
 • Table of Contents:

La suite est réservée à nos abonnés Déjà abonné Se connecter

Textes du jourMercredi 29 septembre 2021

Évangile

Évangile Jean (1, 47-51) – Prions en Église
Évangile Jean (1, 47-51) – Prions en Église

Read More

Jean 1:47-51 – Commentaire de Joseph Benson

 • Article author: www.bibliaplus.org
 • Reviews from users: 27579 ⭐ Ratings
 • Top rated: 4.5 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Jean 1:47-51 – Commentaire de Joseph Benson Commentaire, explication et étude verset par verset de Jean 1:47-51 dans le Commentaire de Joseph Benson sur l’Ancien et le Nouveau Testament. …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Jean 1:47-51 – Commentaire de Joseph Benson Commentaire, explication et étude verset par verset de Jean 1:47-51 dans le Commentaire de Joseph Benson sur l’Ancien et le Nouveau Testament. Commentaire, explication et étude verset par verset de Jean 1:47-51 dans le Commentaire de Joseph Benson sur l’Ancien et le Nouveau Testamentcomentário, bíblico,Commentaire de Joseph Benson sur l’Ancien et le Nouveau Testament
 • Table of Contents:

Commentaire de Joseph Benson

Voir aussi Jean 147-51 dans d’autres commentaires bibliques

Jean 1:47-51 - Commentaire de Joseph Benson
Jean 1:47-51 – Commentaire de Joseph Benson

Read More

Numerical Literary Techniques in John: The Fourth Evangelist’s Use of … – M.J.J. Menken – Google Sách

 • Article author: books.google.com.vn
 • Reviews from users: 40393 ⭐ Ratings
 • Top rated: 3.1 ⭐
 • Lowest rated: 1 ⭐
 • Summary of article content: Articles about Numerical Literary Techniques in John: The Fourth Evangelist’s Use of … – M.J.J. Menken – Google Sách Updating …
 • Most searched keywords: Whether you are looking for Numerical Literary Techniques in John: The Fourth Evangelist’s Use of … – M.J.J. Menken – Google Sách Updating
 • Table of Contents:
Numerical Literary Techniques in John: The Fourth Evangelist's Use of ... - M.J.J. Menken - Google Sách
Numerical Literary Techniques in John: The Fourth Evangelist’s Use of … – M.J.J. Menken – Google Sách

Read More


See more articles in the same category here: https://toplist.prairiehousefreeman.com/blog.

Ngày 29/09: Các Tổng lãnh Thiên thần (Ga 1,47-51)

Các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa

lên lên xuống xuống trên Con Người (Ga 1,51)

BÀI ĐỌC I: Đn 7, 9-10. 13-14

“Muôn muôn vàn kẻ chầu chực Người”.

Trích sách Tiên tri Đaniel.

Tôi chăm chú nhìn mãi cho đến khi đặt xong các toà, và vị Bô Lão lên ngự trên toà; áo Người trắng như tuyết, tóc trên đầu Người tinh tuyền như lông chiên, toà của Người như ngọn lửa, các bánh xe như lửa cháy. Trước mặt Người có con sông lửa cuồn cuộn chảy như thác. Có hằng ngàn kẻ phụng sự Người và muôn muôn vàn kẻ chầu chực Người: Người ngự toà xét xử và các quyển sách đã được mở ra.

Trong một thị kiến ban đêm, tôi đã ngắm nhìn, và đây tôi nhìn thấy như Con Người đến trong đám mây trên trời, Ngài tiến đến vị Bô Lão, và người ta dẫn Ngài đến trước mặt vị Bô Lão. Vị này ban cho Ngài quyền năng, vinh dự và vương quốc. Tất cả các dân tộc, chi họ, và tiếng nói đều phụng sự Ngài: Quyền năng của Ngài là quyền năng vĩnh cửu, không khi nào bị cất mất; vương quốc của Ngài không khi nào bị phá huỷ.

Đó là lời Chúa.

Hoặc đọc: Kh 12, 7-12

“Michael và các thiên thần của ngài giao chiến với con Rồng”.

Trích sách Khải Huyền của Thánh Gioan Tông đồ.

Đã xảy ra có đại chiến trên trời: Michael và các thiên thần của Ngài giao chiến với con Rồng. Con Rồng và các thiên thần phe nó nghinh chiến. Nhưng nó không có sức cự lại; chỗ của chúng không còn gặp thấy trên trời. Và nó bị xô nhào xuống, con Rồng lớn, con Rắn thái sơ, gọi là quỷ hay Satan, kẻ mê hoặc toàn thể thiên hạ. Nó đã bị xô nhào xuống đất, và các thiên thần phe nó cũng bị xô nhào xuống làm một với nó.

Và tôi đã nghe có tiếng lớn trên trời rằng: “Nay đã thành sự: toàn thắng, quyền năng, vương quyền của Thiên Chúa chúng ta, và quyền bính của Đức Kitô của Người, vì nó đã bị xô nhào xuống, kẻ cáo tội anh em ta, kẻ tố cáo họ ngày đêm trước nhan Thiên Chúa. Và họ đã thắng được nó nhờ máu Chiên Con, và nhờ lời đoan chứng của họ, họ đã không ham sống sợ chết. Vì lẽ ấy, hãy hân hoan, hỡi các tầng trời, và các người ở nơi ấy!”

Đó là lời Chúa.

ĐÁP CA: Tv 137, 1-2a. 2bc-3. 4-5

Đáp: Lạy Chúa, trước mặt các thiên thần, con đàn ca mừng Chúa (c. 1c).

Xướng:

1) Lạy Chúa, con sẽ ca tụng Chúa hết lòng, vì Chúa đã nghe lời miệng con xin; trước mặt các thiên thần, con đàn ca mừng Chúa, con sấp mình thờ lạy bên thánh điện Ngài. – Đáp.

2) Và con sẽ ca tụng uy danh Chúa, vì lòng nhân hậu và trung thành của Chúa. Khi con kêu cầu, Chúa nhậm lời con; Chúa đã ban cho tâm hồn con nhiều sức mạnh. – Đáp.

3) Lạy Chúa, các vua địa cầu sẽ ca ngợi Chúa, khi họ nghe những lời miệng Chúa phán ra; và họ sẽ ca ngợi đường lối Chúa: “Thực vinh quang của Chúa lớn lao!” – Đáp.

Tin mừng: Ga 1, 47-51

47Đức Giêsu thấy ông Nathanaen tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: “Đây đích thật là một người Ítraen, lòng dạ không có gì gian dối.”

48Ông Nathanaen hỏi Người: “Làm sao Ngài lại biết tôi ?” Đức Giêsu trả lời: “Trước khi Philípphê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi.”

49Ông Nathanaen nói: “Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ítraen!” 50Đức Giêsu đáp: “Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa.”

51Người lại nói: “Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người.”

Suy niệm (TGM Giuse Nguyễn Năng)

Sứ điệp: Thiên thần và loài người đều có bổn phận và quyền lợi là phụng sự Thiên Chúa. Chính việc phụng sự Thiên Chúa đem lại hạnh phúc đời đời.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, Chúa đã dựng nên các thiên thần là loài thiêng liêng luôn chiêm ngưỡng, thờ lạy, tôn vinh Chúa. Các ngài còn được sai đi thi hành lệnh truyền của Chúa để giúp đỡ loài người.

Hôm nay, con mừng kính ba vị: Mi-ca-en, Gáp-ri-en và Ra-pha-en với tước vị cao trọng Tổng Lãnh Thiên Thần. Các Ngài đã tuyệt đối trung thành yêu mến và triệt để thi hành lệnh truyền của Chúa. Nhờ lòng yêu mến và trung thành trọn vẹn với Chúa, Chúa đã cho các Ngài được nâng lên và sáng láng trong vinh quang nước Chúa. Hợp với các thiên thần, con xin dâng Chúa lời chúc tụng, tôn vinh và cảm tạ Chúa.

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã thương ban cho con có các thiên thần. Các ngài luôn giúp con sống yêu mến, trung thành và mau mắn làm theo Ý Chúa. Các ngài vẫn luôn đồng hành và phù trợ con để con được sống bằng an trong tình yêu Chúa. Xin Chúa soi sáng để con ghi nhớ hồng ân trọng đại này và cộng tác với các thiên thần để phụng thờ Chúa suốt cả đời sống con. Và con sẽ luôn giúp đỡ, yêu thương mọi người để nên giống các thiên thần. Xin đừng bao giờ để con ghen ghét, thù hằn anh em như loài quỷ dữ.

Lạy Chúa, cuộc sống con luôn bị quỉ dữ tấn công. Đó là các thiên thần phản loạn, chống lại Chúa và rình rập loài người. Xin Chúa luôn sai các thiên thần đến giúp con chiến đấu chống lại ma quỉ, để con trung thành, yêu mến và phụng sự Chúa mà thôi. Xin Chúa chúc lành cho ước nguyện chân thành của con. Amen.

Ghi nhớ: “Các ngươi sẽ thấy các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người”.

Suy niệm (Lm. Carôlô Hồ Bạc Xái)

Thánh Kinh cách chung và Tân Ước cách riêng nói tương đối ít về các thiên thần. Trong đoạn Tin Mừng này chỉ có một câu “Các thiên thần của Thiên Chúa lên xuống trên Con Người”. Đây là lấy lại hình ảnh chiếc thang Giacóp, như một nhịp cầu nối trời và đất, Thiên Chúa và loài người. Chúa Giêsu áp dụng hình ảnh này vào bản thân Ngài: Ngài cũng là trung gian giữa Thiên Chúa với loài người. Các thiên thần góp phần tích cực vào sứ mạng trung gian ấy.

Micae là tổng lãnh tất cả các thiên thần. Ngài đã lãnh đạo các thiên thần khác chiến đấu với Luxiphe. Nhắc tới Ngài là người ta nhớ lại câu Ngài nói “Ai bằng Thiên Chúa ?”.

Gabriel là thiên thần truyền tin (Lc 1,19: Truyền tin cho ông Dacaria ; Lc 1,26: truyền tin cho Đức Mẹ). Ngài tuân lệnh Thiên Chúa mang sứ điệp Thiên Chúa đến cho loài người.

Raphael là vị thiên thần đã đưa đường dẫn lối cho Tôbia con, nhờ đó Tôbia bình an trong cuộc hành trình nhiều nguy hiểm, cưới được vợ hiền và chữa được bệnh cho cha già. Trước khi từ biệt gia đình Tôbia, Ngài cho biết thêm là Ngài luôn ở trước mặt Chúa để dâng những công nghiệp của loài người lên cho Thiên Chúa.

Hôm nay Giáo hội mừng kính tổng lãnh các Thiên thần Micae, Gabriel và Raphael, đây là tên tuổi của ba vị Thiên thần đã được Kinh thánh nhắc đến nhiều lần, và khi nói đến các Thiên thần là nói đến vô số. Trong Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu xác quyết với các môn đệ của Ngài về sự hiện hữu của các Thiên thần, đây chính là mầu nhiệm gắn liền với những mầu nhiệm của Thiên Chúa. Khi tự tỏ bày cho loài người, Thiên Chúa cũng một trật mạc khải cho chúng ta thế giới của các Thiên thần. Một trong những dấu chỉ thời đại mang nhiều ý nghĩa là hiện nay tại những nước văn minh như Hoa kỳ , sách vở liên quan đến các Thiên thần được xếp vào một trong những loại bán chạy nhất, ngày càng có nhiều người tin tưởng vào sự hiện diện chở che của Thiên thần trong cuộc sống của họ. Thật thế nếu Thiên Chúa mạc khải cho chúng ta sự hiện hữu và hoạt động của các Thiên Thần, hẳn Ngài cũng muốn cho chúng ta cảm nghiệm hơn về mầu nhiệm tình yêu của Ngài. Dù chúng ta có thấy các Thiên thần hay không ? Dù các ngài có đến với chúng ta như thần linh hay dưới hình bóng người phàm, thì lời cầu xin của chúng ta luôn được đáp trả. Thiên Chúa hằng can thiệp vào cuộc sống của chúng ta cách diệu kỳ, niềm tin nơi sự hiện diện và hoạt động của các Thiên thần luôn nhắc nhở chúng ta điều đó Quả thật, cuộc sống của chúng ta được’ dệt bằng phép lạ từ giây phút đầu tiên được tạo thành trong lòng mẹ cho đến lúc chào đời rồi lớn lên; mỗi một nhịp đập của trái tim, mỗi một hơi thở của chúng ta không là phép lạ sao ? Với mỗi người Chúa âu yếm nói: “Ta đã gọi con bằng tên con, con thuộc về Ta “. Chúa Giêsu đã có lý khi mời gọi chúng ta nên giống như trê thơ. Bởi vì trẻ thơ không ngừng ngây ngất trước những điều kỳ diệu và những phép lạ của cuộc sống, người lớn thì trái lại bị cuốn xoáy trong dòng đời nên dễ đánh mất khả năng chiêm ngắm trước những điều kỳ diệu và các phép lạ của cuộc sống. Thiên Chúa yêu thương mỗi người, Thiên Chúa không ngừng bao bọc che chở chúng ta bằng sự hiện diện của vô số các Thiên thần. Đó phải là một niềm tin hôm nay khi mừng kính các Thiên thần Micae, Gabriel và Raphael, Giáo hội muốn mời gọi chúng ta hâm nóng lại. Thiên Chúa đã ban cho cuộc sống chúng ta như một phép lạ, nhờ các sứ thần của Ngài. Ngài hướng dẫn và che chở chúng ta trong từng đường đi nước bước của chúng ta.

Suy niệm (Lm. Giuse Đinh Lập Liễm)

Các Tổng lãnh thiên thần (Ga 1,47-51)

Hôm nay Giáo hội mừng kính tổng lãnh các Thiên Thần Micae, Gabriel và Raphael, đây là tên tuổi của ba vị Thiên Thần đã được Kinh thánh nhắc đến nhiều lần, và khi nói đến các Thiên Thần là nói đến vô số. Trong Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu xác quyết với các môn đệ của Ngài về sự hiện hữu của các Thiên Thần, đây chính là mầu nhiệm gắn liền với những mầu nhiệm của Thiên Chúa. Khi tự tỏ bày cho loài người, Thiên Chúa cũng một trật mạc khải cho chúng ta về thế giới của các Thiên Thần.

Một trong những dấu chỉ thời đại mang nhiều ý nghĩa, là hiện nay tại những nước văn minh như Hoa Kỳ, sách vở liên quan đến các thiên thần được xếp vào một trong những loại bán chạy nhất, ngày càng có nhiều người tin tưởng vào sự hiện diện chở che của thiên thần trong cuộc sống của họ.

Vào tháng 12 năm 1993, một cuộc thăm dò được tờ báo Time và đài truyền hình thực hiện, cho thấy rằng có đến 69% người dân Mỹ tin sự hiện hữu của các Thiên Thần. Một cuộc thăm dò khác được thực hiện trước đó cũng tìm thấy rằng, 75% dân Mỹ tin có thiên thần.

Ðầu thập niên 1970, một nhà giảng thuyết nổi tiếng của Hoa Kỳ được tạp chí Time cho vào danh sách một trong 20,000 những tư tưởng nổi bật nhất của thế kỷ XX đã viết một cuốn sách có tựa đề: “Các Thiên Thần và Nhân Viên Mật Vụ của Thiên Chúa”. Trong cuốn sách được xem là bán chạy nhất này, tác giả đã viết: “Các Thiên Thần là một chủ đề mang lại niềm an ủi và phấn khởi lớn lao cho những người tin Chúa, đồng thời cũng là một thách đố để cho những người không tin phải tin”.

Thật thế, nếu Thiên Chúa mạc khải cho chúng ta sự hiện hữu và hoạt động của các thiên thần, hẳn Ngài cũng muốn cho chúng ta cảm nghiệm hơn về mầu nhiệm tình yêu của Ngài. Dù chúng ta có thấy các thiên thần hay không, dù các ngài có đến với chúng ta như thần linh hay dưới hình bóng người phàm, thì lời cầu xin của chúng ta luôn được đáp trả. Thiên Chúa hằng can thiệp vào cuộc sống của chúng ta cách diệu kỳ, niềm tin nơi sự hiện diện và hoạt động của các thiên thần luôn nhắc nhở chúng ta điều đó. Quả thật, cuộc sống của chúng ta được dệt bằng phép lạ từ giây phút đầu tiên được tạo thành trong lòng mẹ cho đến lúc chào đời rồi lớn lên, mỗi một nhịp đập của trái tim, mỗi một hơi thở của chúng ta không là phép lạ sao ?

Với mỗi người Chúa âu yếm nói: “Ta đã gọi con bằng tên con, con thuộc về Ta”. Chúa Giêsu đã có lý khi mời gọi chúng ta nên giống như trẻ thơ, bởi vì trẻ thơ không ngừng ngây ngất trước những điều kỳ diệu và những phép lạ của cuộc sống. Người lớn thì trái lại thường bị cuốn xoáy trong dòng đời nên dễ đánh mất khả năng chiêm ngắm trước những điều kỳ diệu và các phép lạ của cuộc sống.

Thiên Chúa yêu thương mỗi người, Thiên Chúa không ngừng bao bọc che chở chúng ta bằng sự hiện diện của vô số các thiên thần. Ðó phải là niềm tin hôm nay khi mừng kính các thiên thần Micae, Gabriel và Raphael, Giáo hội muốn mời gọi chúng ta hâm nóng lại. Thiên Chúa đã ban cho cuộc sống chúng ta như một phép lạ, nhờ các sứ thần của Ngài, Ngài hướng dẫn và che chở chúng ta trong từng đường đi nước bước của chúng ta.

Nguyện xin các thiên thần nhất là thiên thần bản mệnh của mỗi người luôn nhắc nhở ta, để ta luôn tiến bước trong tin yêu và hy vọng nơi Thiên Chúa là tình yêu. (Trích trong ‘Sống Tin Mừng’ – R. Veritas)

Suy niệm (Lm. Nguyễn Vinh Sơn SCJ)

Câu chuyện

Tại Tây phương, nhiều cuộc hiển linh của Tổng lãnh Thiên thần Micae càng làm cho việc sùng kính khởi sắc hơn, như tại núi Gargano miền Nam nước Ý, dưới thời Đức Gelase (192 – 196).

Tại Pháp, Tổng lãnh Thiên thần Micae cũng đã hiện ra với nhiều người, đặc biệt năm 708, ngài hiện ra với Ðức Giám mục thành Arranche và Ðức Giám mục đã xây một thánh đường nguy nga để kính dâng Ðức Micae tại Mont Saint Michel. Từ đó, nơi đây đã trở nên một vị trí hành hương lớn. Theo thánh nữ Gioanne d’Arc, Tổng lãnh Thiên thần Micae đã thúc giục bà đi gặp vua Charles VII để lên đường đi cứu nước.

Suy niệm

Micae, danh từ Hêbrê có nghĩa “ai bằng Thiên Chúa” ám chỉ sự siêu việt của Thiên Chúa, được nói đến trong sách Đanien (10,13-21) và trong sách Khải huyền của thánh Gioan (12,7) như vị chiến thắng ma quỷ.

Tổng lãnh Thiên thần Micae đã chống lại thần dữ để bênh vực quyền tối cao của Thiên Chúa. Giáo hội nhận thiên thần Micae như Ðấng bảo trợ và tin rằng ngài vẫn dâng lời cầu nguyện của chúng ta lên ngai tòa Chúa.

Raphael tiếng Hêbrê có nghĩa là “Thiên Chúa chữa lành” hoặc “thầy thuốc của Thiên Chúa”. Sách Tôbia cho biết, chính ngài đã được Thiên Chúa sai đến giúp đỡ gia đình ông Tôbit trong cơn hoạn nạn. Trong câu chuyện này, ngài xuất hiện để dẫn dắt con ông Tôbit là Tôbia qua những cuộc mạo hiểm dị thường mà sau cùng dẫn đến một kết quả thật tốt đẹp: Tôbia kết hôn với Sarah, ông Tôbit được chữa khỏi mù mắt và tài sản của gia đình ông được hồi phục. Người đã cho hai cha con biết: “Ta là Raphael, một trong bảy khâm sai của Thiên Chúa hằng ở bên cạnh Ngài trong huy hoàng của Ngài hiện diện”. Thiên Chúa quan phòng hằng hoạt động trong đời con người và hằng nghe lời cầu xin. Raphael là đấng được nhiều người đến cầu xin cho thể xác khang an, linh hồn khỏe mạnh và là quan thầy người đi đường.

Gabriel, danh xưng Hêbrê có nghĩa là “Thiên Chúa là sức mạnh”, cũng còn được gọi là “Sứ thần truyền tin”, được gửi đến để báo tin Thiên Chúa can thiệp vào việc cứu rỗi nhân loại và Đấng Mêssia sẽ đến thực hiện. Gabriel được gửi đến với ngôn sứ Đanien (x. Đn 8,16; 9,21-27), với ông Dacaria và Đức Maria (x. Lc 1,11-38). Đây cũng là sứ thần đã nhiều lần hiện ra báo mộng cho thánh Giuse. Thánh Bernarđô nhận định: “Trong tất cả các thiên thần, đức Gabriel đã được thấy là vị xứng đáng loan báo những chương trình của Thiên Chúa cho Đức Mẹ và đón nhận lời fiat (xin vâng) của Mẹ”.

Chiêm ngưỡng ba vị Tổng lãnh Thiên thần Micae, Raphael và Gabriel trong chương trình của Thiên Chúa uỷ thác, như Chúa Giêsu nói bằng hình ảnh: “Các ngươi sẽ thấy trời mở ra, và các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người” (Ga 1,51), Thiên Chúa cũng có chương trình tốt đẹp nhất dành cho chúng ta, Ngài luôn là Đấng lên tiếng mời gọi chúng ta tham gia: “Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con”.

Chúng ta hãy xin ba Đức Tổng Thiên thần luôn hướng dẫn chúng ta giữa những quyết định cần phải thực hiện trong cuộc sống: Luôn tìm ra thánh ý Thiên Chúa.

Ý lực sống

“Hãy chúc tụng Chúa đi, chư binh toàn thể,

chư vị thần hạ thừa hành ý muốn của Chúa”

(Tv 103,21).

Tag:

Commentaire de Joseph Benson

Jésus a vu venir Nathanaël « Nathanaël, étant un homme d’un tempérament franc, résolu d’aller s’entretenir avec Jésus, afin qu’il puisse juger avec plus de certitude de ses prétentions. Il venait donc avec Philippe pour cette mission, lorsque Jésus, qui connaissait ses pensées, l’honora du caractère aimable d’un vrai Israélite, en qui il n’y avait aucune ruse Un homme simple, droit, honnête, exempt d’hypocrisie, et ouvert à la condamnation; celui qui a non seulement tiré son pedigree d’Abraham, mais qui a hérité de ses vertus. Macknight. Nathanaël dit : D’où me connais-tu que je suis un parfait étranger pour toi ; comment donc peux-tu connaître mon caractère ? Jésus a réponduJe ne suis pas si complètement étranger à ton caractère que tu es prêt à le supposer ; je ne le tire pas non plus d’un rapport incertain. Avant que Philippe t’ait appelé, quand tu étais seul sous le figuier, je t’ai vu Comme s’il avait dit, j’étais présent en esprit pour observer ce qui s’est passé dans cette retraite secrète.

Je sais combien tu mérites le témoignage que j’ai maintenant rendu à ton intégrité. Nathanaël fut si frappé par cette référence expresse à ce qu’il était certain que personne ne pouvait connaître à part Dieu et sa propre conscience, que tous ses préjugés furent immédiatement supprimés ; et il répondit aussitôt : Rabbi, tu es le Fils de Dieu , etc. Ainsi il reconnaît plus que ce qu’il avait entendu de Philippe : il fait une confession à la fois de la personne et de l’office du Christ. Heureux ceux qui sont ainsi prêts à croire, prompts à recevoir la vérité et la grâce de Dieu ! C’est ainsi que la femme de Samarie argumenta : ( Jean 4:29 ,) Venez voir un homme qui m’a dit toutes les choses que j’ai faites : n’est-ce pas le Christ ?Ce qui laisse clairement entendre qu’ils supposaient que le Messie serait doté de la connaissance la plus parfaite et aurait le don de prophétie au plus haut degré. Parce que j’ai dit : je t’ai vu sous le figuier, crois-tu que je suis le Messie, à cause de la connaissance surnaturelle de ton caractère et de tes actions secrètes que j’ai maintenant découvertes ? Tu verras des choses plus grandes que ces plus grands exemples de ma puissance et de ma connaissance, par conséquent des preuves plus remarquables de ma mission.

En vérité, en vérité, je vous le dis « Il ne fait aucun doute que ces mots doivent être pris pour une affirmation solennelle, dans laquelle il était observable que Jean a constamment répété le , en vérité , alors qu’il n’est mentionné qu’une seule fois par les autres évangélistes. ; et nous pouvons supposer qu’il l’a fait, soit pour exciter la plus grande attention, soit d’une manière plus emphatique et plus forte pour affirmer la vérité, non seulement de la chose affirmée, mais de la personne qui l’affirme. Car comme amen en hébreu signifie vérité , ( Ésaïe 65:16 ,) ainsi le Christ, comme étant le témoin vrai et fidèle, est appelé l’Amen, Apocalypse 3:14. Cette affirmation répétée peut donc être considérée comme une indication pour nous, non seulement que la parole à laquelle elle est préfixée est vraie, mais que nous devons la considérer comme procédant du témoignage vrai et fidèle. Doddridge.

Désormais, vous verrez le ciel ouvert, et les anges de Dieu monter , etc. Vous verrez tout le cadre de la nature soumis à mes commandements, et un train de miracles si surprenant opéré par moi, dans tout le cours de mon ministère suivant, avec des interventions si remarquables de la Providence en ma faveur, que non seulement vous ne laisserez aucun place pour douter de ma mission de Dieu, mais il fera apparaître comme si le ciel était ouvert, et tous les anges de Dieu étaient continuellement, (comme ils sont apparus dans une vision à Jacob, Genèse 28:12 ,) montant et descendant pour attendre sur le Fils de l’homme, et recevoir et exécuter ses ordres. Ou, si nous comprenons la prédiction plus littéralement, nous pouvons, avec le Dr Hammond, la rapporter à l’ascension du Christ, lorsque le ciel s’est ouvert pour le recevoir, et que les anges sont descendus de là pour l’attendre, et sont montés après lui. L’apparition d’un ange dans son agonie pourrait également être mentionnée, et de ceux qui l’ont attendu à sa résurrection, et ainsi il peut être considéré comme référant ses disciples au plus grand de ses miracles, sa résurrection d’entre les morts, par laquelle la vérité de sa mission était mise hors de tout doute. Et même sa seconde et glorieuse venue peut être incluse, ou, comme certains le pensent, peut être principalement destinée ; comme s’il avait dit : « Tous ceux qui croient en moi maintenant, dans mon état d’humiliation, me verront désormais venir dans ma gloire, et tous les anges de Dieu avec moi. »

So you have finished reading the jean 1 47 51 topic article, if you find this article useful, please share it. Thank you very much. See more:

See also  Top 36 Tetraktys En Franc Maçonnerie Trust The Answer

Leave a Comment